Nếu ch quan hệ tình dục trc đó , khi là lần đầu đâm vào âm đạo phát hiện k cảm nhận đc màng trinh và lúc đi vệ sinh thấy hiện tượng màu nâu tiết ra cùng chất dịch , đi vệ sinh 2-3 lần đầu thấy đau và buốt nhưng sau đó thì k là hiện tượng gì ( khẳng định trc đó ch từng qhe tình dục )