em quan hệ ngày 9/9 và mai em mới có thể mua thuốc ngừa thai. có thuốc nào uống sau 4 ngày qhe được không ạ