Ngày 21 là ngày em rụng trứng 22 em qhtd có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp và 5 ngày sau có qhtd không ăn toàn hiện tại đã chậm kinh 5 ngày vậy em có khả năng có thai không ạ