cho con hỏi bị như này 3 ngày rồi mà vẫn ch hết kh biết bị gì đây ạ