Chào bs..e giờ sinh mỏi đc hơn 2 tháng..nk chỗ vết mổ của e xuất hiện 4 lỗ và có rỉ nước + ít máu...nk vết mổ k đau cũng k sưng đỏ.