Bác Sĩ oi cho con hoi con trễ con uống thuốc tây thì có con ko uống thì ko bị