Ban đầu em bắt đầu mọc vài cái minh bé ở chân sau đó có bôi BECLOGEN nhưng nó không đỡ mà còn mọc nhiều nó hơn ở tay và lần ra càng nó ngày càng nhiều ak. Hôm nay em có chụp lại hỏi chị bán thuốc thì chị ủa bảo là bị ghẻ nước. Cho em hỏi là bây giờ nên làm những gì với ak? Bây h em đôi khi sẽ thấy hơi nhói và còn lúc ngứa lúc không nữa ạ. LÀm ơn hãy cho em vài lời khuyên với ạ!