Nốt mụn cứng, đau, đỏ, nó lên tận 3 nốt liên tiếp nhau ạ