Tôi bị ghẻ ở sóng mũi, hơn 1 năm k lành và vết ngày 1 lớn, có sao k?