Chào bác sĩ. Cháu e năm nay lên lớp 5, 4-5 tháng nay tự nhiên bị rụng tóc từng mảng và ngứa da đầu, chỗ rụng tóc da đầu trơn bóng.đi khám ở bv huyện thì k có kết quả và nói dưới da đầu của cháu có con gì ăn tóc... xin bác sĩ cho cháu e biết cháu có bị sao không ?