Từ lúc 10g tối tới giờ tui k bị đau bụng, k đau đầu nhưng bị nôn tóe loe mấy lượt