Cháu bị tai nạn rách da và phải khâu và bị nhiễn trùng có ổ áp xe