Nếu không phải thì, cho em hỏi là chuyện như vậy có khả năng xảy ra không ạ , và có gì có thể giải thích đc hiện tượng này không ạ