Con em bị tình trạng ngủ li bì giống như bài của bác sĩ , xin bác sĩ cho em số điện thoại em liên lạc với bác sĩ . Em cảm ơn bác sĩ nhiều đt em 0933403082