Mới phát hiện u còn nhỏ giờ liệu có chữa đc tận gốc hay k ạ