Mình muốn hỏi là nếu bị bệnh này kéo dài liên tục trong 4 ngày không thể ngồi dậy được thì có nên đi viện không