Cho em hỏi em bị vậy thì lên đi bệnh viện nào để khám bệnh ạ