Tôi SN 1966, 80kg, cao 1,7m chơi thể thao và thế dục đều dan