Propranolol có thể tương tác với thuốc điều trị trầm cảm không ạ