Cho em hỏi em co cam giac như bị nhoi trông phổi mỗi khi hit tho sâu vao la bi nhoi cho em hoi co bi lam sao ko bs