Liều dùng thuốc Amitriptylin cho trẻ em như thế nào?

Không nên dùng thuốc này cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Liều dùng dành cho thiếu niên: liều ban đầu là 10mg/ lần, bạn cho trẻ dùng 3 lần/ ngày và 20mg lúc đi ngủ. Nếu cần thiết, bạn có thể tăng dần liều nhưng liều thường không vượt 100mg/ ngày.

Liều dùng dành cho trẻ bị đái dầm ban đêm:

  • Liều gợi ý cho trẻ 6–10 tuổi là 10–20mg uống lúc đi ngủ
  • Trẻ trên 11 tuổi dùng 25–50mg, uống trước khi đi ngủ
  • Thời gian điều trị không kéo dài quá 3 tháng.


  • lưu ý: nội dung trong bài có nêu:" Không nên dùng thuốc này cho trẻ em dưới 12 tuổi." nhưng dưới nội dung này lại ghi " Liều gợi ý cho trẻ 6–10 tuổi là 10–20mg uống lúc đi ngủ
  • Trẻ trên 11 tuổi dùng 25–50mg, uống trước khi đi ngủ.... ".
  • có thể sai sót trong quá trình soạn thảo, do vậy, đề nghị tác giả đính chính lại. xin cảm ơn!