Cho e hỏi. Do e quan hệ của sau này tự nhiên bị đau hậu môn khi đi ngoài ? Và cho e cách khắc phục ạ