NHIỄM TRÙNG THẬN SỎI BỊ Ứ NƯỚC GIỜ CHỮA BẰNG KHÁNG SINH GÌ CHO HIỆU QUẢ VẬY BÁC SĨ ?