Bác sĩ ơi cho cháu hỏi là con bị viêm tai ngoài mà mỗi lần em hỉ mũi lỗ tai em nghe tiếng hú hí trong tai ạ