Tôi bị mụn trong mũi ngay ngoài và làm sưng đầu mũi gây sốt tôi phải lam sao bác sỹ tu vấn giúp