Vài ba ngày nay em bị vấn đề là nuốt nước bọt xuống thì bị đau y như có gai đâm vậy