Xin chào bác sĩ , con 12t , xin dấu tên , dạo gần đây con đeo tay nghề thường xuyên trong hai ngày và mở âm thanh lớn , nhưng quả hai ngày sao con không đeo nữa , nhưng con lại có cảm giác ù tai và giống như có thứ j trong đó , rất khó chịu mong bác sĩ trả lời câu hỏi này của con để con biết và kịp thời đi chữa bệnh.