Con hay ho vào ban đêm , ho kéo dài và kèm theo đờm vậy có nên tiêm vãcin ko ạ