Em quên bỏ thuốc lao khoảng 5 ngày bởi vì lúc đó em đang vào hoá trị , như vậy có sao không bác sĩ em lo quá, vậy mỗi buổi sáng mình uống 1 xíu sữa loảng rồi uống thuốc lao vì dạ dày em không tốt