Bác sĩ cho con hỏi là con bị nấc cụt lâu ngày uống thuốc gì để hết ạ vài năm trước thì con có bị nấc như vậy và có uống thuốc gastropulgite có thấy khỏi được vài năm dạo gần đây bắt đầu lại bị lại và vẫn uống thuốc đấy nhưng lại k hết