Em bị ho thương xuyên có đờm ở khí quản đưa lên họng và mũi cảm giác tức và ngứa rác ở vùng khí quản tro xuống ngực đờm có vị mặn và trong nhưng mỗi khi ăn là noi 1 vài hạt ở hàm trên xong rồi lăn mat . nhờ bác sỹ tư vấn dùm em