cho e hỏi ngón xương bàn tay áp út của e bị tình trạng như thế này là sao ạ.?tình trạng của e gần 2 tháng r ạ.trước đây e vị tai nạn ạ