Image of Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện Việt Đức

40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ làm việc

Thứ Hai

07:00 - 16:00

Thứ Ba

07:00 - 16:00

Thứ Tư

07:00 - 16:00

Thứ Năm

07:00 - 16:00

Thứ Sáu

07:00 - 16:00

Thứ Bảy

07:30 - 16:00

Chủ Nhật

07:30 - 16:00

Có cấp cứu

Thông tin bệnh viện

Bệnh viện là một trung tâm y tế chuyên sâu, được xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa đặc biệt theo quyết định số 1446/QĐ-BNV ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ nội vụ. Bệnh viện có quy mô 1500 giường bệnh với hơn 2200 thầy thuốc, cán bộ và nhân viên y tế trong đó có : 5 Giáo sư, 32 Phó giáo sư, 40 Tiến sĩ, 221 Thạc sĩ và Bác sĩ chuyên khoa sau đại học.

Chuyên khoa
  1. Chỉnh hình
  2. Gan mật
  3. Huyết học
  4. Khoa tiêu hóa
  5. Thần kinh
  6. Tim mạch
  7. Ung thư - Ung bướu
  8. Y học phục hồi chức năng
Vị trí

Bệnh viện Việt Đức

40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội