Logo of Bệnh viện Việt Đức
Image of Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện Việt Đức

40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội


Giờ làm việc

Có cấp cứu

Thứ Hai
07:00 - 16:00
Thứ Ba
07:00 - 16:00
Thứ Tư
07:00 - 16:00
Thứ Năm
07:00 - 16:00
Thứ Sáu
07:00 - 16:00
Thứ Bảy
07:30 - 16:00
Chủ Nhật
07:30 - 16:00

Thông tin bệnh viện

Bệnh viện là một trung tâm y tế chuyên sâu, được xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa đặc biệt theo quyết định số 1446/QĐ-BNV ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ nội vụ. Bệnh viện có quy mô 1500 giường bệnh với hơn 2200 thầy thuốc, cán bộ và nhân viên y tế trong đó có : 5 Giáo sư, 32 Phó giáo sư, 40 Tiến sĩ, 221 Thạc sĩ và Bác sĩ chuyên khoa sau đại học.

Chuyên khoa

Bệnh viện Việt Đức

40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội