Logo of Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
Image of Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Lương Thế Vinh, Thanh Xuan Bac, Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam


Giờ làm việc

Có cấp cứu

Thứ Hai
08:00 - 11:45, 13:30 - 16:30
Thứ Ba
08:00 - 11:45, 13:30 - 16:30
Thứ Tư
08:00 - 11:45, 13:30 - 16:30
Thứ Năm
08:00 - 11:45, 13:30 - 16:30
Thứ Sáu
08:00 - 11:45, 13:30 - 16:30
Thứ Bảy
Đóng cửa
Chủ Nhật
Đóng cửa

Thông tin bệnh viện

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập từ năm 2011, có quy mô 1000 giường bệnh. Bệnh viện có đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, các giáo sư, phó giáo sư thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tổng hợp, cao cấp trong chẩn đoán và điều trị. Tại đây, bệnh nhân sẽ được tiếp cận với các thành tựu khoa học mới của Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt là các thành tựu về sinh học phân tử áp dụng trong chẩn đoán và điều trị theo cá thể - một hướng mới của y học trong những năm gần đây.

Chuyên khoa

Cơ sở y tế

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Lương Thế Vinh, Thanh Xuan Bac, Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam