Hỏi đáp bác sỹ về tiêm phòng COVID-19 ngay!

home

Nhiễm trùng đường không khí

Trong dịch tiết của người bệnh tồn tại virus hoặc vi khuẩn gây bệnh. Chỉ cần người bệnh ho hay hắt hơi và người khỏe mạnh hít phải thì sẽ bị nhiễm bệnh. Tình trạng này gọi là nhiễm trùng đường không khí. Tìm hiểu bệnh ngay tại đây.

Chúng ta có thể vượt qua dịch bệnh cùng nhau?

Theo dõi những thông tin mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm và tìm sự hỗ trợ trong cộng đồng COVID-19. Tham gia ngay bây giờ!