Nhiễm trùng đường không khí

Trong dịch tiết của người bệnh tồn tại virus hoặc vi khuẩn gây bệnh. Chỉ cần người bệnh ho hay hắt hơi và người khỏe mạnh hít phải thì sẽ bị nhiễm bệnh. Tình trạng này gọi là nhiễm trùng đường không khí. Tìm hiểu bệnh ngay tại đây.

Quảng cáo
Quảng cáo

Học hỏi thêm cách bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình trong mùa dịch.

Cơ hội kết nối trực tiếp với bác sĩ và trao đổi kinh nghiệm hồi phục từ COVID-19 cùng các thành viên khác. Click tham gia ngay!


Quảng cáo
Quảng cáo