Bác sỉ cho em hỏi chi phí mổ tim bẩm sinh cho trẻ mới sinh ạ