Bác sĩ ơi, cơ thể tôi tự dưng nổi một mụt vị trí ở đốm trắng trong vùng quần vú, mụt lồi nhưng tôi sờ bên dưới da có một mụt hình dạng tròn nhỏ như đầu ngón tay, hơi cứng và đau khi niết vào. Cho tôi