hôm nay là ngày thứ hai em đang có hiện tượng nước tiểu màu vàng đục , đến khi gần tiểu xong thì có xíu máu , có mùi khai nhẹ hơi khác bình thường ạ , còn ngày đầu tiên thì không có máu nhưng mùi k