Em bị ù tai 1 bên phải , bị 1 tháng nay lúc nhiều lúc ít , lúc ko có

Mấy nay bị i i i liên tục phải làm sao , mong bác sĩ tư vấn