Em bị gãy kín xương chày và đã phẫu thuật có nẹp và vít trong ! Hiện được 6 tuần rồi, cho em hỏi với thời gian như vậy e đã có thể tập đi nạng chống chân chịu lực chưa ạ