Chào bác Sĩ con bị một vật rơi xuống bàn chân nó chỉ rây một vết thương nhẹ nhưng ở ngón chân cái của con sờ vào thì nó bị tê mấy ngón còn lại bình thường