Tôi 62 tuổi bi đau đa khớp (gối, vai, cổ tay, đốt ngón tay, chân) ~ 5 năm nay

Đã uống glucosamin, Jex Max, Collagen tuýp 2... không giảm mà bị đau nhiều hơn

Tôi mới uống methotrexate 2.