Chào bác sĩ. Em đã có gia đình, mấy tháng gần đây em bị ra máu trước khi đến kỳ kinh. Máu ra nhỏ giọt ít và không liên tục trong 3-4 ngày sau đó thì bắt đầu ra nhiều và liên tục trong 3 ngày chu kỳ