Chị ơi sốc lọ sấp ra em dừng lại rồi em sốc nữa có sao ko chị