Cháu là con trai năm nay 17t mà vẩn chưa dậy thì, vậy cho cháu hỏi cách điều trị vs ạ