Bé gái nhà em tròn 13 tháng nhưng chỉ được 8,7kg bé k lên cân từ tháng thứ 8, T tháng thứ 10 bé bỏ không bú sữa ngoài, quá trình ăn dặm từ tháng 6 đến tháng 10 bé ăn rất ít mặc dù đã thay đổi mó