Chào bác sĩ, em tên là Thịnh, năm nay 23 tuổi. Thưa bác sĩ, trong vòng 2 hôm nay, tuyến lệ góc trên mắt trái em có dấu hiệu bị sưng đau. Tình hình sức khỏe của em vẫn bình thường. Vậy bác sĩ cho em