cháu bầu dươc 34 tuần r có uống được bột sắn pha không ạ