Bài viết lien quan

Suy tim sung huyết

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Loại bệnh mãn tính, xảy ra khi tim là không có khả năng cung cấp các nhu cầu oxy cho cơ thể.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan