truong-tan-hung

Trương Tấn Hưng

Bác sĩ

Bác sĩ Trương Tấn Hưng, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1960 tại Bắc Giang, là bác sĩ chuyên khoa cấp II về y học cổ truyền. Bác sĩ Trương Tấn Hưng là người có niềm đam mê cháy bỏng với nền y học nước nhà với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện y học cổ truyền Bắc Giang. Hiện nay, bác sĩ còn đang là chuyên gia y tế tại học viện y học cổ truyền Mô Dăm Bích.

Kinh nghiệm/ Hành trình làm việc

Học viện y học cổ truyền Mô Dăm Bích
Chuyên gia y tếMaputo, Mozambique
Là thầy giáo, thầy thuốc chuyên ngành về y học cổ truyền của Việt Nam Tại Mô Dăm Bích
Trường Đại học Y Hà nội
Sep 2000 to Sep 2002Bác sĩ chuyên khoa cấp II YHCTYHCTHanoi, Vietnam
Bác sĩ chuyên khoa cấp I YHCT
Đại Học Y Dược Thái Nguyên
Class of 1989Đa khoaThái Nguyên
Học đa khoa về tây y

Bác sĩ Trương Tấn Hưng tham vấn y khoa cho Hello Bacsi với các bài viết về chuyên đề y học cổ truyền.

Schedule with Trương Tấn Hưng
Học viện y học cổ truyền Mô Dăm Bích
Location: Maputo, Mozambique
Đọc tiếp